wtorek, 30 kwietnia 2013

4 maj - Drohiczyn - dyskoteka - plan

18.00 Msza święta - katedra
18.30 Nabożeństwo majowe - katedra
przejście do sali p. Tryniszewskich
ok. 19.00 lub trochę po zaczynamy

oświadczenie od rodziców że wiedzą gdzie wy
że sie zgadzają i że odbiorą  wrazie potrezby :)

ubiór dowolny

zapraszamy 

w razie potrezby - ja (ks. Piotr) dzwonie do rodziców i po was przyjeżdzają ale pewnie nie będzie takiej potrzeby :)


Zapisy: u ks. Piotra Jarosiewicza

tel; 518 345 040
lub facebook
lub mail: jarosz84@gmail.com
lista powstaje: kogo nie ma pisać :)


1. Sebastian Kosiński

2. Sandra Zakrzewska
3. Sylwia Lasota
4. Marta Skrzypkowska - 30 zł. 
5. Paulina Kryńska
6. Wiktoria Tryniszewska
7. Adam Wołyniec  - 30 zł.
8. Natalia Michałowska
9. Krzysztof Dzierżanowski
10. Zuzanna Jachimczuk
11. Aleksandra Krysińska
12. Weronika Jaroć
13. Karolina Sarapata
14. Karolina Krwaczyk
15. Zygmunt Kacper
16. Anna Maria Michaluk
17. Żaklina Słomska
18. Martyna Buśko
19. Joanna Niewińska
20. Kuba Akonom
21. Mika Pietrzykowska
22. ks. PIotr Jarosiewicz
23. al. Łukasz Redosz
24. al. Paweł Wasilewski
25. Damian Kosiński
26. Beata Plichta
27. Aleksandra Plichta
28. Weronika Plichta
29. Magda Boratyńska
30. Konrad Żoch
31. Michał Żoch
32. Milena Skrzeczkowska
33. Martyna Opiatowska
34. Joanna Chotycka
35. Marzena Chotycka
36. Dawid Bańkowski
37. Radek Kalicki
38. Agata Krasowska - 30 zł.
39. Monika Murawska 30 zł.
40. Urszula Kosk - 30 zł.
41. Michał Lipiński
42. Krzysztof Kryński
43. Kamila Drzas
44. Michalina Iga Boguszewska
45.  Alicja Minarczuk
46.  Kasia Głogowska
47. Ania Selwaniuk
48. Michał Jagiełło
49. Karolina Weremijewicz
50. Weronika Moczulska - 30 zł.
51. Dominik Przekopiński
52. Rafał Kryński
53. Gosia Plichta
54. Kasia Mańko - 30 zł. 
55. Edyta Krawczyk
56. Marta Marciniak
57. Michał Marciniak
58. Ewa Wielkosielec
59. Kasia Jarocka
60. Piotr Bartosiak
61. Ania Wasilewska
62. Marta Prokop
63. Martyna Kryńska
64. Iza Głogowska
65. Paweł Gołaszewski
66. Konrad Miszczuk
67. Katarzyna Janiszewska
68. Agata Flazińska
69. Paulina Głąbikowska
70. Michał Nazarczuk
71. Izabela Gawryś -30 zł.
72. Michał Kłosowski - 30 zł.
73. Klaudyna Bielecka
74. Laura Rybałtowska - 30 zł. 
75. Ola Gródkowska
76. Natalia Pykało - 30 zł. 
77.  Marcelia Ryciuk
78. Rafał Oleksiuk
79. Wasilewska Joanna
80. Patrycja Bagińska
81. Ela Mioduszewska - 30 zł.
82. Adrian Mantur
83. Kamil Bartosiak
84. Hubert Krakówko
85. Jakub Sidorowicz
86.Ola Jaczewska
87. Diana Kazimierczuk
88. Aleksander Mućk
89. Patryk Kosiński
90.Karolina Grajewska
91. Izabela Wojtkowska
92. Maria Gołębiewska
93. Magda MIszczuk
94. Sylwia Jadłowska
piątek, 26 kwietnia 2013

3 maj - wspólne godzinki i śpiewanie ku Czci Matki Bożej Królowej Polski w Drohiczynie

Serdecznie zapraszamy do Drohiczyna na uroczystośc Matki Bożej Królowej Polski 
program:

     godz. 9.00 - godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej                                Maryi Panny
                      - wspólne śpiewy pieśni Maryjnych
     godz. 10.00 - uroczysta Msza Święta


zaprasza:

     Parafia Trójcy Świętej w Drohiczynie
     Warsztaty Muzyki Liturgicznej  


czwartek, 25 kwietnia 2013

czytania, modlitwa wiernych, psalm, dary, komentarze na Msze z Sakramentem Bierzmowania


Dialog Ks. Biskupa z ks. Proboszczem ( po Ewangelii przed homilią)


Proboszcz:   Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu   bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Ks. Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz:   Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Ks. Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?


Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.


Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Biskup:
* Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
* Wyrzekam się.
Biskup:
* Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
* Wierzę.
Biskup:
* Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
* Wierzę.
Biskup:
* Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
* Wierzę
Biskup:
* Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
* Wierzę.
Biskup:
* Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
* Amen
Nałożenie rąk
Biskup:
* Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.
Biskup:
* Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego
Komentarz przed udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
Modlitwa wiernych Sakrament Bierzmowania
Najmilsi, wznieśmy nasze wspólne prośby do Boga Ojca wszechmogącego, aby Duch Święty uzdolnił nas każdego dnia do świadczenia własnym życiem o Zmartwychwstaniu.

Hubert Karkówko:

1. Za Kościół Boży, aby zgromadzony przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.
Paulina Kazimierczuk:

2. Za obecnego wśród nas księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, aby umocniony łaską Ducha Świętego, mógł nadal gorliwie służyć diecezji drohiczyńskiej, oraz Kościołowi powszechnemu.  
Wiola Borzym:

3. Za wszystkich, którzy przygotowali nas do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, aby dzięki ich świadectwu i zaangażowaniu - nasza postawa wydawała codzienne owoce wiary i miłości.  
Karolina Krawczyk:

4. Za nas - młodzież, która dziś przyjęła sakrament bierzmowania, aby spośród niej Duch Święty wzbudził nowe powołania do naśladowania Chrystusa w służbie Kościołowi w kapłaństwie, życiu zakonnym i rodzinnym.
Michał Lipiński:

5. Za rodziców, świadków, duszpasterzy, za dyrekcję, wychowawców i nauczycieli,  aby Pan napełniał ich swoją łaską i wynagradzał trud ukazywania nam właściwych dróg życia.
Paulina Pawluk:

6. Za nas wszystkich tu zgromadzonych, aby radość ze Zmartwychwstania Chrystusa ożywiała naszą wiarę  w codzienności i budziła siłę do dawania świadectwa własnym życiem.

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, spełnij prośby Twojego  ludu, a skoro dałeś mam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.Karolina Sarapata:  Nastąpi teraz procesja z darami. Młodzi, którzy otrzymali Sakrament Bierzmowania, przynoszą  księdzu Biskupowi dary ofiarując je samemu Bogu.

Owoce:
Owoce  są zawsze symbolem piękna i wdzięczności Bogu za cały świat, który Bóg z miłości stworzył dla człowieka, oraz symbolizują trud wzrastania w różnych warunkach, w których zakorzenienie w Chrystusa daje prawidłowy i dobry wzrost.
Kwiaty:
Ich kolor daje radość, zapach daje świeżość, a obdarowany nimi czuje się szczęśliwy… Spraw Panie byśmy potrafili żyć radośnie, mieć zawsze wieżą wiarę i z Tobą w życiu codziennym być szczęśliwymi.
Ornat i stuła
Dary ołtarza młodzieży dla parafii – haftowany ornat ślubny i stuła – symbol przymierza jaki zawierają osoby zakochane… Spraw Panie abyśmy i my zanurzeni w Twojej miłości potrafili być nie tylko darem dla drugich: rodziców, rodzeństwa, znajomych, ale także byśmy umieli zawiązywać stałe przymierze oparte na fundamencie wiary, nadziei i miłości.
Chleb
Chleb… był czas gdy był on tylko mąką i wodą… był czas gdy rósł…. Był czas gdy został wrzucony do pieca, by tam nabrać siły i stać się dobrym… Spraw Panie byśmy byli jak chleb, który nigdy się nie nudzi, nie brzydnie, a  z dnia na dzień smakuje coraz lepiej.
Hostia
Owoc już wypieczonego chleba – hostia dar z którego za chwilę będziemy spożywali i którym będziemy się karmili… spraw Panie, byśmy potrafili być jak ta hostia, zwykli, prości, zawsze jednakowi.
Wino i woda:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, wino i wodę.  Chrystus jest Winnym Krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje i domaga się także wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego życia, ukazywali piękno i godność każdego powołania.
Dar ołtarza
Przynosimy dar ołtarza, to co mamy i czym chcemy dzielić się z innymi… Spraw Panie abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby naszych bliźnich, te materialne, duchowe, na potrzebę czasu, rozmowy i miłości.
Zapalona świeca:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę, znak światła i miłości. Ogień przypomina nam, że powołaniem chrześcijańskim jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.
Komentarz na wejście 
W dzisiejszy kwietniowy dzień, gromadzi nas w kościele uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, która wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania.
      
Komentarz przed udzieleniem sakramentu bierzmowania
Jesteśmy przygotowani do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Za kilka chwil ksiądz biskup udzieli nam oczekiwanego sakramentu. Z odpowiedzialnością i w skupieniu modlitewnym przyjmijmy więc dary Ducha Świętego. A nasi święci patroni, których imiona wybraliśmy, niech orędują za nami u Boga wypraszając nam łaski konieczne do odpowiedzialnego życia dorosłego.
Prośba rodziców

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie.
 Reprezentujemy rodziców młodzieży, która ma za chwilę otrzymać sakrament bierzmowania, a tym samym wejść w dorosłe życie chrześcijańskie. Cieszy nas fakt, iż chcą żyć według nauki Chrystusa, bo przecież pochodzą z rodzin katolickich. Jest to również ważny dla nas moment, bo przecież to my kilkanaście lat temu przynieśliśmy ich do kościoła, aby otrzymali chrzest święty włączający we wspólnotę osób wierzących. Potem byliśmy z nimi, wpajając im podstawowe prawdy wiary, ciesząc się z ich dorastania, z przyjęcia Komunii świętej, z każdej ich radości i smucąc się każdym niepowodzeniem. Dzisiaj stajemy przed Bogiem w naszej parafialnej świątyni, w obecności kościoła na czele z naszym Proboszczem prosimy, Ciebie, nasz Drogi Pasterzu, który z woli Bożej pełnisz posługę pasterską w naszej diecezji o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania, modlitwę i słowo pouczenia.

Karol Krakówko:

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się dumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Wtedy Piotr stanął razem z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie to do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów: Jezusa Nazarejczyka, człowieka, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał pośród was, o czym sami wiecie, wydanego według powziętego postanowienia i przewidzenia Bożego, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie.
Oto Słowo Boże.

Weronika Moczulska - Psalm:

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
O Boże mój. Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Wirginia Hyckowska – Alleluja


Alleluja, alleluja
Duch Święty wszystkiego was nauczy,
przypomni wam wszystko co wam powiedziałem
Alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?"
 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
 To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".Dyskoteka - majowa reaktywacja Sylwestra w Drohiczynie - lista, kasa, dane


zapisy trwają - ok. 80
ubiór - dowolny ...ważne by był wygodny
poniżej 18 roku życia - pozwolenia od rodziców że wiedzą że się bawicie i wyrażają zgodę 
powyżej 18 :) dobry humor
początek - Katedra - godz. 18.oo Eucharystia
koniec - ile damy radę 
wpłaty - można wcześniej lub w sam dzień dyskoteki


Zapisy: u ks. Piotra Jarosiewicza

tel; 518 345 040
lub facebook
lub mail: jarosz84@gmail.com
lista powstaje: kogo nie ma pisać :)


1. Sebastian Kosiński

2. Sandra Zakrzewska
3. Sylwia Lasota
4. Marta Skrzypkowska
5. Paulina Kryńska
6. Wiktoria Tryniszewska
7. Adam Wołyniec  - 30 zł.
8. Sebastian Skrzypkowski
9. Krzysztof Dzierżanowski
10. Zuzanna Jachimczuk
11. Aleksandra Krysińska
12. Weronika Jaroć
13. Karolina Sarapata
14. Karolina Krwaczyk
15. Zygmunt Kacper
16. Anna Maria Michaluk
17. Żaklina Słomska
18. Martyna Buśko
19. Joanna Niewińska
20. Kuba Akonom
21. Mika Pietrzykowska
22. ks. PIotr Jarosiewicz
23. al. Łukasz Redosz
24. al. Paweł Wasilewski
25. Damian Kosiński
26. Beata Plichta
27. Aleksandra Plichta
28. Weronika Plichta
29. Magda Boratyńska
30. Konrad Żoch
31. Michał Żoch
32. Izabela Samojluk
33. Martyna Opiatowska
34. Joanna Chotycka
35. Marzena Chotycka
36. Dawid Bańkowski
37. Radek Kalicki
38. Agata Krasowska - 30 zł.
39. Monika Murawska 30 zł.
40. Urszula Kosk - 30 zł.
41. Michał Lipiński
42. Krzysztof Kryński
43. Kamila Drzas
44. Michalina Iga Boguszewska
45. Ewa Zupka
46. Jacek Osiński?
47. Ania Selwaniuk
48. Michał Jagiełło
49. Karolina Weremijewicz
50. Weronika Moczulska - 30 zł.
51. Dominik Przekopiński
52. Rafał Kryński
53. Gosia Plichta
54. Kasia Mańko
55.Edyta Krawczyk
56. Marta Marciniak
57. Michał Marciniak
58. Ewa Wielkosielec
59. Kasia Jarocka
60. Piotr Bartosiak
61. Ania Wasilewska
62. Marta Prokop
63. Martyna Kryńska
64. Iza Głogowska
65. Paweł Gołaszewski
66. Konrad Miszczuk
67. Paulina Molska
68. Agata Flazińska
69. Paulina Głąbikowska
70. Michał Nazarczuk
71. Izabela Gawryś -30 zł.
72. Michał Kłosowski - 30 zł.
73. Klaudyna Bielecka
74. Laura Rybałtowska - 30 zł. 
75. Ola Gródkowska
76. Natalia Pykało - 30 zł. 
77.  Marcelia Ryciuk
78. Rafał Oleksiuk
79. Wasilewska Joanna
80. Patrycja Bagińska
81. Ela Mioduszewska - 30 zł.
82. Adrian Mantur
83. Kamil Bartosiak
84. Hubert Krakówko
85. Jakub Sidorowicz
86.Ola Jaczewska
87. Diana Kazimierczuk
88. Aleksander Mućk
89. Patryk Kosiński
90.Karolina Grajewska
91. Izabela Wojtkowska
próba przed Misterium i misterium

próba przed Misterium w PIatek o godz. 16.00 w kinie

gramy w Kinie w Drohiczynie w niedziele o godz. 19.30 
serdecznie zapraszam 

wtorek, 23 kwietnia 2013

Św. Franciszek w Drohiczynie


Św. Franciszek w Drohiczynie

Kolejny wieczór wiary w Drohiczynie odbył się dzięki życzliwości ks. Tadeusza Syczewskiego – rektora WSD w Drohiczynie, oraz kleryków szczególnie pierwszego i drugiego roku, którzy wcielili się w osoby Braci Mniejszych i przedstawili przybyłym gościom jedną z najbardziej znanych postaci w historii Kościoła. Św. Franciszek z Asyżu, jego życie, sposób podejścia do każdego człowieka zainspirował kleryków na tyle iż na tegoroczne spotkanie z rodzicami postanowili wybrać i przedstawić tę postać. Dzięki życzliwości samych kleryków, którzy swoimi talentami chcieli się podzielić oraz otwartości p. Rafała Siwka – dyrektora Ośrodka Kultury w Drohiczynie mogliśmy wszyscy przeżyć wspaniały wieczór wiary – przybliżając sobie postać „zwykłego świętego”, który prostotą, otwartością i miłością zachwycił nie tylko obecnego papieża, ale i nas przybyłych do Drohiczyńskiego Ośrodka Kultury. Dziękując jeszcze raz serdecznie zapraszamy na kolejne wieczory wiary organizowane  w naszej diecezji.

ks. Piotr Jarosiewicz
Fot. P. Beata Żarkowska- Korniluk

Prawosławna Niedziela Palmowa - Misterium

serdecznie zapraszamy

próba w piątek w Kinie o 15 lub 16 dokładnie jeszcze nie wiem 
dam zanć  

niedziela, 21 kwietnia 2013

Śpiewnik na sakr. Bierzmowania

kto chce śpiewać zapraszam serdecznie

1. O Stworzycielu Duchu przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz Sercem, co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan, I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz.
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał, Pokrzep stałością mocy swej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,  I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym, Miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Panie Ty znasz moje imię Ukryte jest w Tobie (2x)
Objawiaj swoją miłość, którą zachowałeś dla mnie (2x)

1.       Wzywam Cię Duchu przyjdź , Czekam wciąż byś dotknął nas
 Wołam Cię Panie przyjdź Jezu Zbawco do dzieci Twych
ref. Jak spragniona ziemia rosy, dusza ma
 Tylko Ty możesz wypełnić
Serca głód, serca głód
2.       Głębio mórz, potęgo gór, Boże mój                    G A h
Nie mogę bez Twej miłości żyć, Nie chcę bez Ciebie żyć
1.Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,

Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim.
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoja dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.
Wszystkim głosić będziemy tę radosna dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud
By nie stracić godności która Pan obdarzył nas.
Aby strzec ludzką dusza, aby strzec dumę swą,
Żeby człowiek zachował godność swą.
4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Chwała tez Chrystusowi, który Synem Jego jest.
I Duchowi tez chwała, który jednoczy nas
I Duchowi też, który łączy nas.

1.Schowaj mnie pod skrzydła twe, Ukryj mnie w silnej dłoni swej. / 2x
 Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,  Z tobą wzniosę się podniesiesz mnie.
 Panie Królem tyś spienionych wód,  Ja ufam Ci ty jesteś Bóg.
2.Odpocznę dziś, W ramionach twych. Dusza ma, W pokoju będzie trwać.

1. Przywołaj mnie Panie, przywołaj mnie Panie na pustynię.
    I niech mój głód Ciebie i moja tęsknota przywoła Ciebie.

REF. Mów do mego serca, mów do mego serca, Ty znasz jego ukryte doliny. Tam gdzie usychają piękne winnice, Ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła. 2x

2. Niech we mnie zamilkną pragnienia i myśli, abyś mógł mówić Ty.
    Niech słowa miłości i przebaczenia ogarną duszę mą.

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,  G D C D
 Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność  G D a e
            I. Przemień mnie w siebie,                e C G D
 Bym jak Ty stał się chlebem /x2
            Pobłogosław mnie połam,
            Rozdaj łaknącym braciom /x2
 II. A ułomki chleba, które zostają /x2
 Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,G C
 z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.                                D C
 Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,       G C
 z soku wielu winnych gron pochodzi.               
 Ref.
 Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,                 G C
 tak niech miłość złączy nas ofiarna.                    G D
 Jak ten kielich łączy kropel wiele,                        G C
 tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.        D G

Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.    C F G
      Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.     a e F G
      Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością.
      Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.

1. Ty Jesteś Skałą Zbawienia,             F G
Jedyną naszą ostoją                           F G C
przychodzimy do ciebie bo światło    a e F C
ulecz nasze serca zmartwychwstać daj  F C G

2.Pomoz nam wytrwać przy tobie
Być wiernym w wierze przez życia czas
tylko w tobie cala nasza nadzieja
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew
Za dary nieskończone wielbimy Cię

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest

Tekst na pamięć
„Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”


Podziemia katerdy

Podziemia katerdy
Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszej katerdy. Podziemia powinny być otwarte codziennie, jeśli jednak drzwi są zamknięte proszę dzwonić na plebanię