odsłony

sobota, 19 kwietnia 2014

WIELKANOCNA DEKORACJA KATEDRYWielki Piątek w Drohiczynie

Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa.

Pierwsze liturgiczne obchody Wielkiego Piątku odnotować można w starożytnej Jerozolimie. Wierni gromadzili się przed wschodem słońca przed kolumną biczowania, a później przy grobie, by adorować drzewo Krzyża.


Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja.
 
 
 

Intencje Mszy Świętej WIELKANOC 20.04.2014


Dzień
Godz.
Intencja
 
 
21.04
Pon.
 
830
1 000
1200
1200
1200
 
1800
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
Za Parafian
+ za Jana Kaczmarek (25r.)
W 50r. ślubu Heleny i Antoniego Arciszuk o Boże błog.
Za rodziny Uszyńskich i Zgietów, za  Janusza Leszka i o Boże błog. dla całej rodziny
+ za Tadeusza Kołodko – greg.
 
22.04
Wt.
 
700
730
730
1800
+ za Szymona, Józefę, Piotra, Stefanię
+ za Tadeusza Kołodko – greg.
+ za Annę Fiedoruk (30dz.)
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
 
23.04.
Śr.
 
700
730
730
1800
+ za Tadeusza Kołodko – greg.
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
O Boże błog. Dla Jerzego w dniu imienin
+ za Marka Olechno of. od uczestników pogrzebu
 
24.04
Czw.
 
700
730
1800
1800
+ za Józefa, Antoniego i Bolesławę
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
+ za Tadeusza Kołodko – greg.
+ za Józefa (8r.) jego rodziców: Michalinę, Jana, Czesławę, Helenę, Bronisława Rusiniak
 
25.04
Pt.
 
700
730
730
1800
O Boże błog. dla Ewy, Michała i Patryka
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
Ex. + za Tadeusza Pykało (1r.)
+ za Tadeusza Kołodko – greg.
 
26.04
Sob.
 
700
730
730
1700
1800
+ za Tadeusza Kołodko – greg.
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
+ za Stanisława, Helenę, Kazimierza, Ryszarda i Waldemara
ślubna
+ za Helenę, Bolesława, Konrada i zm. z rodz. Suszczów i Nielipińskich
 
 
27.04
Ndz.
 
830
1000
1000
 
1200
1800
1800
+ za Józefa Malinowskiego – greg.
+ za Helenę Wolińską (2r.)
+ za Juliana, Filomenę, Mirosławę, Zofię i Wacława z rodz. Gnatów i Kazimierza Bętkowskiego
+ za zmarłych z kartek wypominkowych
Dziękczynna za Kanonizację bł. Jana Pawła II
+ za Tadeusza Kołodko – greg.

 

piątek, 18 kwietnia 2014

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczęło się Triduum Paschalne. W katedrze w  Drohiczynie odprawiono Mszę Wieczerzy Pańskiej. To wspomnienie ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła sie od złożenia życzeń kapłanom dla których Wielki czwartek jest świętem, dniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Życzenia złożyły dziewczęta ze scholki. Każdy kapłan otrzymał czerwoną różę.

Tradycyjnie, w czasie śpiewania "Gloria" zabrzmiały wszystkie dzwonki w kościele, po czym umilkły. Od tego momentu w kościołach nie gra się na organach i innych instrumentach i używa jedynie drewnianych kołatek.

W nawiązaniu do wydarzeń sprzed ponad 2 tysięcy lat, ks. Proboszcz kan. dr Zbigniew Średziński obmył nogi dwunastu mężczyznom.

Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Do godz. 23:00 wierni adorowali Najświętszy Sakrament w ciemnicy.

Nabożeństwo miało niezwykłą oprawę. Młodzież z Warsztatów Muzyki Liturgicznej uśwetniła Mszę śpiewem wykonanym na głosy a część pieśni wykonał parafialny chór.

Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrusy.


 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Niedziela Palmowa w Drohiczynie

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.
Była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.

To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej.
Dzisiaj liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).

Relacja Foto:

 

 

Podziemia katerdy

Podziemia katerdy
Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszej katerdy. Podziemia powinny być otwarte codziennie, jeśli jednak drzwi są zamknięte proszę poszukać wikarego ks. Piotra - na plebanii