odsłony

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Niedziela Palmowa w Drohiczynie

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.
Była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.

To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej.
Dzisiaj liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).

Relacja Foto:

 

 

Przyjęcie nowych ministrantów do służby ołtarza

Z wielką radością  13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej nasza wspólnota parafialna powitała w gronie Służby Liturgicznej trzech nowych ministrantów. Obrzęd przyjęcia miał miejsce podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 i dokonał go Ksiądz Proboszcz kan.dr Zbigniew Średziński.
Przygotowanie do posługi ministranta rozpoczęło się w wakacje. W tym czasie chłopcy uczestniczyli w spotkaniach przygotowujących, tzw. zbiórkach. W ich trakcie chłopcy zapoznali się z przedmiotami liturgicznymi oraz posługą ministranta w trakcie Mszy Świętej. Zwieńczeniem ich zapału i podjętych wysiłków było uroczyste przyjęcie ich do grona ministrantów poprzez błogosławieństwo Księdza Proboszcza i symboliczne nałożenie komży.
Polecajmy w naszych modlitwach całą wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza, aby Pan Bóg darzył wszelkim potrzebnym błogosławieństwem i zapałem tych młodych ludzi, którzy chcą służyć przy ołtarzu.
 
Ks. Michał
 


 

sobota, 12 kwietnia 2014

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI DROHICZYNA

Drohiczyńska Droga Krzyżowa przeszła w piątek ulicami Miasta. Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Zbigniew Średziński. Relacja foto:
 
 

 

 
 


 


 

Rekolekcje Wielki Post 6-8.04.2014

W dniach od 6-8 kwietnia w naszej parafii w Drohiczynie przeżywaliśmy rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Wiesław Niemyjski z powstającej parafi O.Pio w Węgrowie. Ks rekolekcjonista przedstawił nam trzy wartości chrześcijańskie, które są podstawą wiary i realcji z Bogiem. W pierwszym dniu rozważaliśmy:  Czy potrzebny jest nam Bóg ?
Dzisiaj żyjemy w ciągłym pośpiechu, na nic nie mamy czasu nawet dla Boga. W sytuacjach trudnych nie potrafimy sie odnaleść. Wówczas pytamy: Gdzie jesteś, kiedy Cię potrzebuję ?
Gdy zaufamy Panu Bogu otrzymamy wewnętrzny pokój serca. Żyjąc z Nim poznamy prawdziwą radość, wolność i pokój. Następny dzień roważań poświęcony był modlitwie .
Jaką ma siłe i moc? Pismo Święte nieustannie zachęca nas byśmy modlili sie o wszystko, wszystkich i w każdym czasie ( Ef 6;18 )Jesteśmy wezwani do ciągłej walki , toczyć bój z siłami ciemności. Wielką siłę i moc posiada modlitwa różancówa . Matka Boża podczas objawień w Fatimie ukazała dziecom wizję piekła. Prosząc o modlitwę za zatwardziałych grzeszników . Czy my nie trwamy w zatwardziałości serca? Ostatni dzień rekolekcji poświecony był czci Najświętszego Sakramentu i  mocy  Eucharystii. Czcimy Boga z miłościa, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności . Jest to czas spotkania z naszym Bogiem, Panem, Stówórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Jezus pragnie dotknąć duszy każdego z nas . Człowiek XXI w ieku staję sie świadkiem i Twórcą jego świata. Jest On obecny pod postacią chleba i wina. Jesteśmy tego świadkami w  każdej Eucharystii. Składamy na ołtarz swą ofiarę z ofiarą Chrystusa. Jak przed wielką stajemy tajemnicą i darem, Czy podziękowaliśmy Mu kiedykolwiek, że jest z nami ? Dziekujmy Panu Bogu za czas przeżytych rekolekcji. Uczmy sie otwierać swe serca i dostrzegajmy w każdej osobie Chrystusa.
 
Uczestniczka rekolekcji z rodziną

 

Podziemia katerdy

Podziemia katerdy
Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszej katerdy. Podziemia powinny być otwarte codziennie, jeśli jednak drzwi są zamknięte proszę poszukać wikarego ks. Piotra - na plebanii