środa, 10 kwietnia 2013

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA - uważnie przeczytajcie - kto? co? kiedy? jak? Drohiczyn 2013


SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA

Drohiczyn 2013

Z katechetami pozwoliliśmy sobie wybrać osoby, które uczestniczą w asyście, czytaniach, darach, kwiatach, życzeniach… więcej na próbie w czwartek 25 kwietnia po Mszy w katedrze ok. 18.30

29 kwietnia 2013
Strój galowy – garnitur, biała koszula
Ministrantów i lektorów – zapraszam do służenia
Schola – wcześniej gotowa, ustawiona tam gdzie zawsze
I ławka –dla scholi
II ławka – dla tych, którzy mówią modlitwę wiernych
III ławka – osób, które przynoszą do ołtarza dary ofiarne

17.40 – Spotykamy się przed Kościołem – przed wejściem do pałacu ks. Biskupa w 2 szpalerach i czekamy na ks. Biskupa, po przyjściu do katedry każdy zajmuje swoje wyznaczone  miejsce
18.00 – Rozpoczyna się Msza Święta

(Pieśń na wejście – O Stworzycielu Duchu przyjdź)


            - obrzędy wstępne – ks. Biskup
            - Głos zabierze ks. Proboszcz – ks. Zbigniew - wprowadzenie
            - Powitanie ks. Biskupa przez rodziców (kwiaty)
                        - Ewa Krakówko –w  imieniu rodziców prosi o Sakrament Bierzmowania
                        - Stanisław Bartosiak – kwiaty – ks. Biskupowi

* Liturgia Słowa
            # I czytanie –  Karol Krakówko
            # Psalm – Weronika Moczulska
            # Alleluja – Wirginia Hyckowska
            # Ewangelia – dk. Tomasz

* Wprowadzenie do obrzędu bierzmowania
            # Dialog biskupa z proboszczem
            # Pytanie do młodzieży i odpowiedź
 „Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”(na pamięć)
            # Homilia
            # Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ( na stojąca w ławkach)
            # Modlitwa nad bierzmowanymi (Biskup i kapłani wyciągają ręce nad kandydatami)

(Po modlitwie przygrywka nim się ustawią – namaszczenie w ciszy)

            # Namaszczenie olejem
(kandydaci ustawiają się wzdłuż nawy głównej po 2 osoby w rzędzie i podchodzą do ks. Biskupa- za każdym kandydatem do Bierzmowania idzie świadek, który na czas bierzmowania nakłada prawą rękę na bark bierzmowanego, po dojściu do ks. Biskupa, przyjmują namaszczenie – robią skłon i odchodzą w lewo i prawo na swoje miejsce)

            #Umycie rąk

 MODLITWA WIERNYCH (młodzież, która czyta ustawia się w szeregu, po kolei, przed ołtarzem – z boku DREWNIANEJ i czytają modlitwy, Kto:

1. Hubert Karkówko
2. Paulina Kazimierczuk
3. Wiola Borzym
4. Karolina Krawczyk
5. Michał Lipiński
6. Paulina Pawluk


* PROCESJA Z DARAMI (wszyscy stoją)
Komentator – Karolina Sarapata - (przez mikrofon bezprzewodowy, z ławki czyta komentarz – co zostaje wniesione)

Dary przynoszą: z końca katedry podchodzą do ks. Biskupa i oddają diakonowi
            Ks. Bp -  dotyka, dary oddajemy diakonowi + obrazek + skłon + odchodzimy

1)     Owoce – Ola Poniatowska

2)     Kwiaty – Magda Chrząstowska

3)     Ornat i stuła - dar ołtarza od bierzmowanych– Piotr Bartosiak

4)     Chleb – Michał Odorczuk

5)     Patena z Hostią – Magdalena Mioduszewska

6)     Wino i Woda (ampułki) – Mateusz Mioduszewski

7)    Dar ołtarza – Klaudia Florczuk

            8)    Świeca – Karol Tryniszewski

(Pieśń – zjednoczeni  Duchu)


* Liturgia Eucharystyczna

* Komunia święta
(Pieśni – pozostałe)

            # Modlitwa po Komunii
            # Podziękowanie – młodzież – dziękuje: Monika Mańko
- ks. biskupowi -  koszDominik Przekopiński
- ks. proboszczowi – koszKlaudia Mantur
- ks. Sekretarzowi – koszNatalia Maćkowiak
 - ks. Piotrowi – kwiaty Karol Solich
- P. Basi- Karolina Koszelczuk  i P. Markowi 2x kwiatyWeronika Jaroć
- siostrom: Dorocie (organistka - Dawid Wojtkowski
                   Sylwi  (zakrystia) – Sebastian Kosiński
- dyrekcji: p. Dorocie- Michał Marciniak
                 p.  Grażynie – Mateusz Zgierun
- wychowawcom
            p. Marzenie Wołosińskiej: Kornelia Olechno
            p. Krzysztof Niemyjski: Szymon Bartosiak
            p. Ewa Dimitruk: Klaudia Grudzień
            p. Alina Żeruń: Diana Markiewicz
            p. Ewa Reducha: Karol Nielipiński

            # Podziękowanie – ks. Proboszcz

* Błogosławieństwo Biskupie i zakończenie Liturgii
(Pieśń na wyjście – Nie lękajcie się …)

           
 
Triduum Przed Sakramentam Bierzmowania
OBOWIĄZKOWO

Co to będzie: próby, ustawienia, kto gdzie, kiedy wychodzi itd…
Jest to specjalnie po Waszych egzaminach

Czwartek 25 kwietnia
            Po mszy (ok. 18.30 ) Próba  przebiegu sakramentu – kto gdzie siedzi, kiedy i jak wychodzimy gdzie podchodzimy, proszę o obecność świadków i bierzmowanych

Piątek 26 kwietnia
18.00 Msza św.
            18.30 -Nabożeństwo pokutne
            Spowiedź świadków, kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i rodziców
Przyjadą kapłani, by posługiwać w sakramencie pokuty i pojednania
Sobota 27 kwietnia
Sprzątanie kościoła: 9.00 - mężczyźni kurze, ściany co się da z „góry”
9. 30 kobiety później na mokro ławki i posadzkę
            18.00. Msza św.
Krótkie spotkanie + próba

Niedziela – 28 kwietnia
przyjęcie krzyża, na zakończenie przygotowania do Sakr. Bierzmowania
12.00 Msza święta – bierzmowani przychodzą wcześniej i zajmują miejsce jak na sakramencie bierzmowania
            Po homilii – błogosławieństwo i nałożenie krzyży
Ks. Proboszcz – każdy podchodzi pojedynczo i przyjmuje od ks. Proboszcza krzyż na pamiątkę zakończenia przygotowania do Sakramentu bierzmowania


WAŻNE – umieć tekst na pamięć

„Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i
 do postępowania według jej zasad”  (na pamięć) - ta jako 3 egzamin zdajemy w szkole na lekcjach u katechetów
           Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podziemia katerdy

Podziemia katerdy
Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszej katerdy. Podziemia powinny być otwarte codziennie, jeśli jednak drzwi są zamknięte proszę dzwonić na plebanię